Bestuur


Het Bestuur bestaat uit 3 personen

 

Als BC (BewonersCommissie) overleggen zij met diverse instanties o.a.:      


Petra vermeulen

Voorzitter/Secretaris

Contactpersoon Stadgenoot
Contactpersoon Huurgenoot
Verantwoordelijk voor interne/externe contacten
Sleutelplan
Eerste aanspreekpunt alle commissies 


Marjolein Schouten

Penningmeester

Boekhouding
Facturering 
Contributie
Controle alle kasgelden
Financieel jaarverslag 


Bianca de Leeuw

Algemeen bestuurslid

Haar taken worden nog ingevuld

 

 

 


Secretariaat.         Vacature staat open

Agenda opstellen voor ieder overleg
Notuleren bij ieder overleg
archiveren van alle correspondentie en gegevens 
Jaarverslag